RSS
ENFR

Details

09/02/2018

Změna akcionáře

Dosavadní akcionář SG Equipment Finance International GmbH uzavřel 1. února 2018 smlouvu o převodu svého podílu ve SGEF CZ na společnost Société Générale Equipment Finance SA, jež se tak stala novým společníkem.

SGEF SA je ze 100 % vlastněna přímo Skupinou SG v Paříži a postupně pod ní přejdou všechny entity SGEF.

Důvodem nového uspořádání je zjednodušení organizační struktury a regulatorních pravidel, kterým SGEF podléhá.

Pro SGEF CZ se jedná o formální změnu bez jakýchkoliv dopadů na činnost, složení dozorčí rady či vztah s Komerční bankou.

Do obchodního rejstříku bude změna zapsána v nejbližších dnech.